N a n n i  V a p a a v u o r i

HOME

DANCE

THEATRE

INSTALLATIONS

EXHIBITION

CV

CONTACT

D A N C E

 

BISARRI
Dance Theatre Hurjaruuth,
Helsinki /2016

 

 

Choreography:
Kimmo Alakunnas

 

Dance:
Kimmo Alakunnas

Janna Haavisto

 

Sound design:
Jouni Tauriainen

 

Lighting design:

Nanni Vapaavuoritouring/
Kanneltalo, Helsinki 2016
TIP-fest, Turku 2016

  Photo: Kimmo Alakunnas

1 2